top of page

Tapahtumajärjestäjät ja sponsoroinnin oikeuksien omistajat

Autamme tapahtumajärjestäjiä ja erilaisia sponsoroinnin oikeuksien omistajia oman kohderyhmän erityispiirteiden tunnistamisessa ja yhteistyökumppanuuksien kehittämisessä.

 

Tarjoamme menetelmiä sponsorointikumppanuuksien mittaamiseen, tapahtumamarkkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä viestinnän tulosten mittaamiseen (media, some, verkkosivut).

SPONSOR NAVIGATOR

Omien vahvuuksien tunnistamiseen, myyntiin ja markkinointiin

Jokaisella sponsorointikohteella on omat vahvuudet ja erityispiirteet. Saatatte tuntea omat tapahtumakävijät, mutta tiedättekö kohteenne laajemman potentiaalin Suomessa? 

Vuosittain päivitettävän Sponsor Navigator -tietokannan kautta saadaan selville urheilu-, kulttuuri-, tapahtuma- ja viihdekohteiden sekä vaikuttajien kiinnostavuus suomalaisten keskuudessa.
 

 • Kuinka moni suomalainen on kiinnostunut kohteestamme ja miten kiinnostus on kehittynyt viime vuosina?

 • Kuinka kohteestamme kiinnostuneet poikkeavat väestöstä ja mitkä erityispiirteet korostuvat?

 • Missä kohderyhmissä kiinnostus korostuu ja miten se vertautuu muihin kohteisiin?

 • Kuinka suuri osa kiinnostuneista asuu maakuntamme ulkopuolella?

TRACKER

Räätälöidyt tiedonkeruut väestötasolla tai alueellisesti

Mitä haluaisitte kysyä suomalaisilta ja kohteestanne kiinnostuneilta? Tapahtumajärjestäjiä voi kiinnostaa, kuinka oman kohteen tunnettuus ja kiinnostavuus kehittyy kohderyhmittäin. Urheiluseuroissa ja kulttuurikohteissa pohditaan, kenelle markkinointia kannattaisi kohdentaa. Entä miten laajasti näkyvä sponsorointiyhteistyö tai kampanja on koettu suuren yleisön keskuudessa?

Tracker-tiedonkeruun kautta voidaan selvittää esimerkiksi:

 • Kohteenne tunnettuus

 • Kohteenne imago

 • Kiinnostus palveluihinne kohderyhmittäin

 • Sponsoroinnin tulokset

SOME- JA VERKKOSIVUSEURANTA

Oman ja ansaitun median tulosten mittaaminen

Some- ja verkkosivuseurantamme jakautuu kahteen osa-alueeseen. Ensisijaisesti mittaamme omien some-kanavien ja verkkosivujen kehitystä, mutta erityisesti tapahtumien kohdalla toteutamme myös some- ja artikkelijulkisuuden seurantaa. Säästämme aikaanne koostamalla tulokset esittelyvalmiisiin raportteihin ja autamme kattavien vertailuarvojen kautta tulosten tulkinnassa. Palvelun laajuuden ja raportointimuodon suhteen olemme joustavia ja järjestämme tarvittaessa myös some-työpajoja. 

URHEILUN MEDIASEURANTA

Urheilulajin tai -seuran näkyvyys Suomen suurimmissa medioissa

Mittaamme urheilulajin, -seuran tai muun kohteen näkyvyyttä Suomen mediassa. Mittaus kattaa urheilulähetykset vapailla TV-kanavilla sekä kuvat suurimmissa sanomalehdissä ja uutissivustoilla. Erillisistä toimeksiannoista mittaamme myös maksu-tv-urheilua.

 

Esittelyvalmiista raporteista selviää muun muassa näkyvyyden määrä medioittain ja tavoitetut TV-katsojakontaktit, minkä lisäksi tuloksia pystytään tarkastelemaan myös tapahtumittain, areenoittain ja lähetyskohtaisesti. Seurantaa on tehty vuodesta 1996 alkaen, joten meiltä voi tiedustella myös mahdollisuutta kohteen näkyvyyden kehityksestä pitkällä aikavälillä. 

 

Tarvittaessa autamme myös sponsoreiden mainospaikkojen arvon mittaamisessa sekä parempien mainosten suunnittelussa.

ASIAKASTUTKIMUKSET & TAPAHTUMIEN KÄVIJÄTUTKIMUKSET

Tapahtumien kehittäminen sidosryhmien kanssa

Teemme säännöllisesti kyselytutkimuksia erilaisten tapahtumien, tapahtumapaikkojen, teattereiden, museoiden ja kulttuurikohteiden kävijöille sekä erilaisille harrastajaryhmille (esim. tietyn urheilulajin harrastajat). Kyselyt toteutetaan aina asiakkaan tietotarpeiden mukaisesti ja valmiit lomakerungot mahdollistavat vertailut kotimaisiin keskiarvoihin.

Urheiluseuran yleisö- tai asiakastutkimuksen kautta voidaan esimerkiksi selvittää kuinka joukkueen seurantatavat, tyytyväisyys palvelupolkuun tai kohderyhmän tarpeet poikkeavat. Tapahtumien kävijätutkimukset voivat palvella useiden sidosryhmien tarpeita ja niiden kautta voidaan selvittää muun muassa:

 • Saapumispäätöksen taustat

 • Tapahtumakokemuksen osa-alueet

 • Yhteistyökumppanuuksiin liittyvät sisällöt

 • Kävijöiden rahankäyttö paikkakunnalla​

 • Kävijöiden muut vapaa-ajan kiinnostukset

bottom of page