top of page

Brändit

Autamme yrityksiä sponsoroinnin mittaamisessa ja strategisessa suunnittelussa riippumattomana tahona.

 

Tutkimme yrityksenne kohderyhmien kiinnostuksen erilaisiin kohteisiin ja mittaamme sponsoroinnin, tapahtumamarkkinoinnin ja vaikuttajamarkkinoinnin tulokset väestötasolla sekä kohderyhmissä.

Sponsoroinnin strateginen suunnittelu ja tulosten mittaaminen

Suunnittelu

Sponsor Navigator sponsoroinnin suunnitteluun 

Olemme tutkineet suomalaisten kiinnostusta erilaisiin urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumakohteisiin sekä vaikuttajiin yli 15 vuoden ajan. Tietokantamme sisältää yli 2000 kohdetta ja sitä voidaan hyödyntää nykytilan kartoituksessa sekä tavoitteiden mukaisten uusien kohteiden löytämisessä. Tutkimustiedon ohella hyödynnämme konsultoinnissa case-esimerkkejä, jotka havainnollistavat sponsorointikumppanuuksiin liittyviä mahdollisuuksia.

 

  • Mitkä kohteet kiinnostavat kohderyhmäänne?

  • Millaiset kohderyhmät tavoitatte nykyisten/potentiaalisten kumppanuuksien kautta?

  • Kuinka hyödyntää sponsorointia kustannustehokkaammin?

Mittaaminen

quotes.png

Sponsoroinnin mittaamisen vaikeus on myytti. 

Sponsor Tracker - Yhteistyön vaikutukset 

Tracker-tiedonkeruut mahdollistavat vaikutusten mittaamisen kohderyhmäkohtaisesti. Yhteistyökumppanuuksia voidaan arvioida vertailukelpoisesti tai kuhunkin voidaan määrittää yrityksen tavoitteiden mukaiset mittarit. 

Tuloksellinen sponsorointi edellyttää sopimuksiin kuuluvien oikeuksien hyödyntämistä osana yrityksen markkinointia ja muita toimintoja. Tarjoamme säännöllisesti aiheesta kiinnostuneille kanta-asiakkaillemme uutta tietoa ja kansainvälisiä esimerkkejä sponsoroinnin hyödyntämisestä (leverage) ja keinoista aktivoida kohderyhmiä (activations).

Brand Tracking - Brändin avainmittarit  

Markkinoinnilla ja viestinnällä voi tavoitella esimerkiksi tunnettuuden kasvattamista, kiinnostuksen herättämistä, mielikuvien päivittämistä tai testata kohderyhmien ostohalukkuutta. Toteutamme ympärivuotisia tai tietyille ajankohdille sovittavia räätälöityjä Brand Trackereita, joilla mitataan brändin avainmittarit. 

 

Sponsoroinnin logonäkyvyyden mediaseuranta

Mittaamme urheilusponsoroinnin kautta saadun logonäkyvyyden Suomen päämedioista (TV, sanomalehdet, verkkosivustot). Jokaiselle yhteistyökumppanuudelle ja mainospaikalle saadaan logonäkyvyyden osalta vertailukelpoinen arvo.

Jatkuva logonäkyvyys on tärkeässä osassa yhteistyön muistettavuuden ylläpitämisessä. Urheilulähetysten katsojamäärät vaihtelevat muutamasta tuhannesta yli miljoonaan ja jokaisessa urheilulajissa sekä areenassa on omat erityispiirteensä, joten annamme tarvittaessa ohjeita mainosten suunnitteluun ja sijoitteluun.

Sponsoroinnin some-seuranta

Passiivisen logonäkyvyyden ohella yhteistyö voi näkyä myös luontevana osana sosiaalisen median sisältöjä. Mittaamme markkinointi- ja vaikuttajakumppanuuksia sekä kampanjoita käytetyimmistä some-kanavista sekä tarvittaessa artikkeleista ja blogeista. Kokoamme tulokset esittelyvalmiisiin raportteihin ja kerromme esimerkkien kautta, millaiset sosiaalisen median sisällöt ovat kiinnostaneet – ja mitkä eivät.

 

Somessa näkyvää yhteistyötä saadaan seurattua vertailukelpoisesti ja hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapahtumien kävijätutkimukset yhteistyön kehittämisessä

Tapahtumien kävijätutkimukset sisältävät usein sponsoreihin liittyviä kysymyksiä riippuen tapahtumajärjestäjien tarpeista. Yhteistyön tunnettuuden mittaamisen ohella tapahtumakävijöiltä saadaan arvokasta tietoa, kuinka yhteistyökumppanit voivat olla mukana tapahtumakokemuksen parantamisessa.

bottom of page