top of page

Kaupungit & matkailukohteet 

Autamme kaupunkeja ja matkailualan yrityksiä mittaamaan paikallisten matkailu-, kulttuuri- ja urheilutoimijoiden sekä tapahtumien tunnettuutta, kiinnostavuutta, medianäkyvyyttä ja muita vaikutuksia.

TRACKER

Räätälöidyt tiedonkeruut väestötasolla tai alueellisesti

Kaupunki- ja matkailumarkkinoinnissa kohteiden tunnettuudella ja kiinnostavuudella on merkitystä. Millä kärjillä markkinointia kannattaa tehdä eri kohderyhmille? Jatkuvan Tracker-seurannan kautta kaupungit ja niissä sijaitsevat matkailu-, kulttuuri-, tapahtuma- ja urheilukohteet saavat vertailutietoa omista vahvuuksista ja potentiaalista. Tiedonkeruun sisällöt ja kesto räätälöidään tilaajan ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Seurantamittausten ohella toteutamme myös Ad Hoc -tiedonkeruita, joiden kautta haetaan vastaukset teitä kiinnostaviin tietotarpeisiin.

TAPAHTUMIEN KÄVIJÄTUTKIMUKSET

Tapahtumien vaikutukset paikkakunnalle

Teemme säännöllisesti kyselytutkimuksia lukuisten eri kokoisten tapahtumien kävijöille. Valmiit lomakerungot mahdollistavat vertailut kotimaisten tapahtumien keskiarvoihin. Tapahtuman kävijätutkimus auttaa järjestäjää kehityskohteiden ja vahvuuksien tunnistamisessa ja kaupunki saa vertailukelpoiset tiedot merkittävimpien tapahtumien vaikutuksista paikkakunnalle. Lisäksi tapahtumajärjestäjä saa aineiston keskusteluihin yhteistyökumppaneiden sekä alihankkijoiden kanssa.

 

Tapahtumien kävijätutkimukset sisältävät tyypillisesti:

 • Saapumispäätöksen taustat

 • Tapahtumakokemuksen osa-alueet

 • Kävijöiden rahankäyttö paikkakunnalla​

 • Yhteistyökumppanuuksiin liittyvät sisällöt

 • Kävijöiden kiinnostus paikkakunnan muuhun tarjontaan

TAPAHTUMIEN MEDIA- & SOME-SEURANTA 

Tapahtuma- ja matkailumarkkinoinnin mittaaminen ja kehittäminen

Seurannassa mitataan tapahtumakohteiden saamaa medianäkyvyyttä online-artikkeleissa ja julkisessa some-keskustelussa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Seurantaa voi halutessa laajentaa myös paikallisiin matkailu-, kulttuuri- ja urheilukohteiden ja vaikuttajien mittaamiseen.

 

Koostamme tapahtumakohteidenne tulokset yhteen raporttiin keskeisimpien tunnuslukujen ja some-kanavien osalta, ja vertaamme tuloksia kotimaisiin keskiarvoihin. Palvelun laajuuden ja raportointimuodon suhteen olemme joustavia ja järjestämme tarvittaessa myös sosiaalisen median työpajoja.

URHEILUKOHTEIDEN MEDIASEURANTA

Paikkakunnan urheilukohteiden näkyvyys Suomen päämedioissa 

Paikalliset urheiluseurat, tapahtumat ja urheilijat ovat kansallisesti tavoittavia medioita, mutta miten tätä yhteistyötä voisi kehittää? Hyvä lähtökohta on selvittää, minkä verran paikalliset urheilutoimijat näkyvät eri medioissa ja käydä sen jälkeen keskusteluja myös kaupunkimarkkinoinnin mahdollisuuksista.

 

Käymme kattavasti läpi Suomen päämedioista tulevan urheilun ja mittaamme asiakaskaupunkien kohteiden näkyvyyden. Raporteista selviää muun muassa:

 • Näkyvyyden määrä medioittain kotimaisilla TV-kanavilla, TOP 20 -sanomalehdissä ja TOP 5 -uutissivustoilla

 • Erittelyt urheiluseuroittain, tapahtumittain ja urheilijoittain

 • Näkyvyyden kehitys pitkällä aikavälillä

Medianäkyvyyden ohella voimme mitata paikallisten toimijoiden tunnettuuden tai kiinnostavuuden kehitystä.

SPONSOR NAVIGATOR

Kaupunki- tai kuntamarkkinoinnin suunnittelu Navigator-tietokannan avulla

Kaupungit ja kunnat ovat tehneet ennakkoluulotonta markkinointia myös paikkakunnan ulkopuolella operoivien toimijoiden, kuten vaikuttajien ja tapahtumien parissa. Laajaa Sponsor Navigator-tietokantaamme on mahdollista hyödyntää kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelussa.

 

Tietokannan tiedonkeruuta on tehty säännöllisesti vuodesta 2006 alkaen väestöä edustavalla otoksella. Sen kautta saadaan yksityiskohtaista tietoa suomalaisten kiinnostuksesta urheilu-, kulttuuri-, tapahtuma- ja viihdekohteisiin sekä vaikuttajiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin. Tutkimustiedon ohella hyödynnämme konsultoinnissa case-esimerkkejä, jotka havainnollistavat markkinointikumppanuuksiin liittyviä mahdollisuuksia.

 

 • Mitkä kohteet kiinnostavat kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmiämme?

 • Millaiset ovat kiinnostusten trendit? 

 • Millaisia kohderyhmiä tavoittaisimme eri kohteiden kautta?

 • Kuinka hyödyntää markkinointiyhteistyötä kustannustehokkaammin?

bottom of page