top of page
  • Sponsor Insight Finland

Sponsorointibarometri 2023

Sponsor Insight on toteuttanut Sponsorointi & Tapahtuma ry:n toimeksiannosta vuosittaisen Sponsorointibarometri-tutkimuksen, joka on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.


Sponsorointibarometri 2023: Markkinatilanne haastava

Yritysten sponsorointi-investoinnit eivät juurikaan kasvaneet 2023. Vuonna 2023 sponsorointiin investoitiin kaiken kaikkiaan 273 miljoonaa euroa, joka on 1,1 % enemmän kuin vuonna 2022 (270 milj. euroa). Urheilusponsorointi kasvoi 1,2 %, kulttuurisponsorointi 2 %, ja ryhmä muut 0 %.

 

Tapahtumabarometri 2023: Tasaista ja varovaista

Tapahtumamarkkinoinnin koko vuonna 2022 oli 124 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna 2,8 %.

 

Odotukset tulevalle vuodelle vaihtelevat – ennustaminen vaikeaa

Oikeudenomistajista 49 % arvioi tuottojensa kasvavan tänä vuonna. Yrityksistä 64 % aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan sponsorointi-investointiensa tason vuonna 2023. Odotukset ovat varovaisimmillaan sitten 2014 yritysten osalta. Oikeudenomistajien odotukset ovat korkeimmillaan sitten vuoden 2018.

 

Tapahtumamarkkinoinnin toimistoista 61 % arvioi markkinan kasvavan 2023 ja 65 % yrityksistä aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan tapahtumamarkkinoinnin investointinsa.

 

”2023 oli odotetun heikko kasvun vuosi. Odotukset tulevalle vuodelle ovat muuttuneet varovaisempaan suuntaan. Huomiota herättävää on yritysten ja oikeudenomistajien aiempaa suuremmat näkemyserot kuluvan vuoden kasvuodotuksista. Inflaatio ja talouden yleisen tilanteen vaikutukset painavat odotuksia voimakkaasti eritoten yrityspuolella”   
Tutkimuksesta:

Vuosittainen Sponsorointibarometri toteutettiin yritys- ja oikeudenomistaja kyselynä. Sponsorointibarometri on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.

Tapahtumabarometri toteutettiin yritys- ja tapahtumatoimistokyselynä.

Tutkimuksen ja analyysin toteuttaa Sponsor Insight Sponsorointi & Tapahtumat ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset julkaistiin 7.3.2024.


Lisätietoja:

Sponsor Insight

Klaus Virkkunen

Tutkimusjohtaja

+358 40 5841157


Sponsorointi & Tapahtumat ry

Laura Sandström

Operatiivinen johtaja

+358 40 830 6003

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page